„Общински спортни имоти“ е второстепенен разпоредител с бюджет при Община Габрово. Звеното функционира от 1993 година с основна дейност управление, поддръжка и експлоатация на общинската спортна база.  

Спортните обекти и съоръжения, които стопанисва звеното, включват:

Спортна зала „Орловец“ – ул.“Орловска“ № 111

Стадион „Априлов“ – ул. „Тиха“ №1

Спортно игрище „Христо Смирненски“ –  квартал Хаджицонев мост

Спортен комплекс „Христо Ботев“ – бул. „Априлов“

  • Стадион Христо Ботев
  • Голям терен с изкуствена трева
  • Малко игрище с изкуствена трева
  • Хандбална зала
  • Зала по акробатика, батут и джудо
  • Зала бокс
  • Закрита лекоатлетическа писта
  • Открити тенис кортове
  • Стрелбище 
  • Зала по вдигане на тежести 

Съобразно съгласувани и утвърдени графици, обектите се ползват безвъзмездно от лицензираните спортни клубове на територията на Община Габрово за съответната година, с оглед осъществяване на тренировъчно-състезателната им дейност.

В свободните часове спортната база се предоставя на граждани – физически и юридически лица, които заплащат наем по силата на Наредбa за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Габрово.

На територията на обектите се реализират и прояви от културен, обществен или корпоративен характер.

РАБОТНО ВРЕМЕ НА СПОРТНИТЕ ОБЕКТИ:

понеделник – неделя:
8.00 -  21.00 часа

РАБОТНО ВРЕМЕ АДМИНИСТРАЦИЯ:

понеделник – петък:
8.30 – 12.30 часа
13.00 – 17 часа

 

Данни за контакт:

„ОБЩИНСКИ СПОРТНИ ИМОТИ“

5300 Габрово,  ул. „Орловска“ № 111

e- mail: orlovec@abv.bg

Website: sport-gabrovo.com

Facebook: Спортна зала "Орловец"/ "Orlovetz" sports hall

YouTube канал

ДИРЕКТОР:

Росица Бакърджиева – Коева 0878696689

МЕНИДЖЪР СПОРТ:

Светозар Гатев – 0878860440

Гл. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Силвия Иванова – 0878860439