Регистър - въвеждане в експлоатация 2016

Регистър - технически и енергийни паспорти 2016

Регистър - строителни разрешения - 2016

Регистър - общински предприятия - 2016

Регистър на минималните и държавните помощи - ОБЩИНА ГАБРОВО

Регистър - общинска частна собственост

Регистър - общинска публична собственост

Регистър на издадени разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници през 2017г.

Регистър - Заведения за хранене и развлечения

Регистър - Места за настаняване

Регистър - линии на градския транспорт - линия 1

Регистър - линии на градския транспорт - линия 2

Регистър - линии на градския транспорт - линия 3

Регистър - линии на градския транспорт - линия 4

Регистър - линии на градския транспорт - линия 5

Регистър - линии на градския транспорт - линия 6

Регистър - линии на градския транспорт - линия 7

Регистър - линии на градския транспорт - линия 8

Регистър - линии на градския транспорт - линия 8а

Регистър - линии на градския транспорт - линия 9

Регистър - линии на градския транспорт - линия 10

Регистър - линии на градския транспорт - линия 11

Регистър - линии на градския транспорт - линия 12

Регистър - линии на градския транспорт - линия 13

Регистър - линии на градския транспорт - линия 14

Регистър - линии на градския транспорт - линия 15

Регистър - линии на градския транспорт - линия 16

Регистър - линии на градския транспорт - линия 20

Регистър - линии на градския транспорт - линия 21

Регистър - линии на градския транспорт - линия 22

Регистър - линии на градския транспорт - линия 23

Регистър - линии на градския транспорт - линия 24

Регистър - линии на градския транспорт - линия 25

Регистър - линии на градския транспорт - линия 26

Регистър - линии на градския транспорт - линия 27

Регистър - линии на градския транспорт - линия 28

Регистър - линии на градския транспорт - линия 29

Регистър - линии на градския транспорт - линия 31

Регистър - линии на градския транспорт - линия 32

Регистър - линии на градския транспорт - линия 33

Регистър - линии на градския транспорт - линия 34