3 октомври 2016

„Почистване от наноси на речните корита на реките Янтра, Синкевица и Паничарка на територията на град Габрово“

Проект с финансиране от Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз
19 май 2016

„Модернизиране на уличното осветление в община Габрово“

Проект с финансиране от Международен фонд „Козлодуй“ 2010 – 2013 г.
5 април 2016

„Внедряване на мерки за енергийна ефективност в зала за акробатика, лека атлетика и бокс в спортен комплекс „Христо Ботев“ – гр. Габрово“

Проект по програма „Национална схема за зелени инвестиции“ /НДЕФ/
1 март 2016

„Нови възможности за грижа“

Проект на АСП по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020
29 януари 2016

„Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда на гр. Габрово“

Проект по ОП „Регионално развитие” 2007-2013
19 януари 2016

„Техническа помощ за подготовка на Община Габрово за следващия програмен период 2014-2020“

Проект по ОП „Регионално развитие” 2007-2013
4 януари 2016

„И аз имам семейство“

Проект на АСП по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013
4 януари 2016

„ПОСОКИ – предоставяне в общността на социално-образователно консултиране и интегриране“

Проект с финансиране от Световната банка
4 януари 2016

„Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище“

Проект на АСП по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013
14 декември 2015

„Изграждане и функциониране на областен информационен център в Община Габрово“

Проект по ОП „Техническа помощ” 2007-2013
1 декември 2015

„Частици от миналото“

Проект по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз
1 декември 2015

„Разкриване на иновативни услуги за деца и семейства в община Габрово“

Проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 2013
26 октомври 2015

„Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово“

Проект по ОП „Околна среда” 2007-2013
14 Септември 2015

„Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Габрово“

Проект по ОП „Околна среда” 2007-2013
19 август 2015

„Обучения за повишаване квалификацията на служителите в общинска администрация Габрово“

Проект по ОП „Административен капацитет” 2007-2013
1 април 2015

„Подобряване на грижата за деца с увреждания чрез разкриване на социална услуга в община Габрово“

Проект по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013
5 януари 2015

„Повишаване на регионалните компетентности в стратегическото управление на иновационните политики“ - KNOW-HUB

Проект по програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ IVC 2007-2013
1 Септември 2014

„Вчера, днес, утре“

Проект с финансиране от Фондация „Америка за България“
25 август 2014

„Подкрепа за развитие на регионален интегриран туристически продукт в общините Габрово, Трявна и Севлиево“

Проект по ОП „Регионално развитие” 2007-2013
14 юли 2014

„Интеграционни мерки за подобряване на достъпа до образование в община Габрово“

Проект по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013