11 март 2016

Условия и ред за отпускане на стипендии на деца с изявени дарби за 2015 г.

11 март 2016

Условия и ред за отпускане на стипендии, съгласно ПМС №33/15.02.2013 г.

27 юли 2016

Доклад за резултатите от учебно-възпитателния процес в общинските учебни заведения за учебната 2015/2016 г.

31 март 2016

Условия и ред за отпускане на стипендии на деца с изявени дарби за 2016 г.

3 август 2015

Доклад за резултатите от учебно-възпитателния процес в общинските училища за учебната 2014/2015 година

Общински училища

НУ “Васил Левски”

28 март 2012

ОУ “Ран Босилек”

ОУ “Неофит Рилски”

ОУ “Цанко Дюстабанов”

ОУ “Христо Ботев”

VI ОУ “Иван Вазов”

ОУ “Св.Св.Кирил и Методий”

СОУ “Райчо Каролев”

СОУ “Отец Паисий”

ПМГ “Акад.Ив.Гюзелев”

График на учебното време за учебната 2013/2014 година

Държавни училища

Национална Априловска гимназия

ПТГ “Д-р Василиади”

ПГ по туризъм "Пенчо Семов"

Помощно училище "Николай Ст. Палаузов"

Професионална гимназия по строителство

3 август 2015

Доклад за резултатите от учебно-възпитателния процес в общинските училища за учебната 2014/2015 година

11 март 2016

Условия и ред за отпускане на стипендии на деца с изявени дарби за 2015 г.