МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛАГАНИЯ ОБЕКТ В ГЕОГРАФСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА (ГИС) НА ОБЩИНА ГАБРОВО

ЗАПОВЕД № 940 от 15.05.2020 г.

на Кмета на Община Габрово

 

Публичен търг с тайно наддаване

Местонахождение на имота: бул. Бойката №61, гр. Габрово

Идентификатор: 14218.502.366

Площ на имота: 497.00 кв.м

Предназначение на имота: Средно застрояване

Начална тръжна цена: 6 960.00 лв./без ДДС/

 

Дата на търга: 10.06.2020 г.

Час на търга: 15.30 ч.

Закупуване на тръжна документация от Център за информация и услуги на граждани при Община Габрово: от 19.05.2020 г. до 09.06.2020 г.

 

Дата на повторен търг: 17.06.2020 г.

Час на повторен търг: 15.30 ч.

Закупуване на тръжна документация от Център за информация и услуги на граждани при Община Габрово: до 16.06.2020 г.

 

При проявен интерес от ваша страна и желание за оглед на място, свържете се с нас на телефон 066/ 818-452, отдел „Общинска собственост“ при Община Габрово