МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛАГАНИЯ ОБЕКТ В ГЕОГРАФСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА (ГИС) НА ОБЩИНА ГАБРОВО

ЗАПОВЕД № 941 от 15.05.2020 г.

на Кмета на Община Габрово

 

Публичен търг с тайно наддаване

Местонахождение на имота:ул. Никола Войновски 226, гр. Габрово

Идентификатор: 14218.520.192

Площ на имота: 768 кв.м.

Предназначение на имота: Ниско застрояване

Начална тръжна цена: 11 170.00 лв. /без ДДС/

 

Дата на търга: 10.06..2020 г.

Час на търга: 14.30 ч.

Закупуване на тръжна документация от Център за информация и услуги на граждани при Община Габрово: от 19.05.2020 г. до 09.06.2020 г.

 

Дата на повторен търг: 17.06.2020 г.

Час на повторен търг: 14.30 ч.

Закупуване на тръжна документация от Център за информация и услуги на граждани при Община Габрово: до 16.06.2020 г.

 

При проявен интерес от ваша страна и желание за оглед на място, свържете се с нас на телефон 066/ 818-452, отдел „Общинска собственост“ при Община Габрово.