МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛАГАНИЯ ОБЕКТ В ГЕОГРАФСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА (ГИС) НА ОБЩИНА ГАБРОВО

ЗАПОВЕД № 910 от 08.05.2020 г.

на Кмета на Община Габрово

 

Публичен търг с явно наддаване земеделска земя,  находящ се в землище Донино

Местонахождение на имота: с. Донино, м. Ливадето

Площ на имота: 1047 кв.м

Предназначение на имота: новообразуван имот, земеделска земя с № 22959.516.31

Начална тръжна цена: 2 277 лв.

Дата на търга: 09.06.2020 г.

Час на търга: 13.30 ч.

Дата на повторен търг: 16.06.2020 г.

Час на повторен търг: 13.30 ч.

 Желаещите да участват в търга могат да получат необходимите за това документи от Център за информация и услуги на гражданите в сградата на общинска администрация Габрово от 19.05.2020 г. до 08.06.2020г.включително. Датата за повторно провеждане на търговете е при неявяване на участници на първата обявена дата, тръжни документи ще се продават до 15.06.2020г. включително.

При проявен интерес от ваша страна и желание за оглед на място, свържете се с нас на телефон 066/ 818-383, отдел „Общинска собственост“ при Община Габрово.