МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛАГАНИЯ ОБЕКТ В ГЕОГРАФСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА (ГИС) НА ОБЩИНА ГАБРОВО

Апартамент за продажба – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 14218.550.287.1.51

Обектът ще се продава на търг с явно наддаване, при първоначална цена 16 400 лв. (ШЕСТНАДЕСЕТ ХИЛЯДИ И ЧЕТИРИСТОТИН ЛВ.) без ДДС.


Описание на имота:

Самостоятелен обект в сграда за продажба - апартамент със ЗП 59,77 кв.м. на първия етаж от седеметажна жилищна сграда на бул. Трети март №27, кв. Дядо Дянко, гр. Габрово. Състои се от спалня, дневна, кухненски бокс, санитарен възел и входно преддверие.

Инженерна инфраструктура: Инженерната инфраструктура е напълно изградена: електроснабдителни, водоснабдителни и канализационни мрежи.

Транспортна достъпност: Кварталът се обслужва от масовия градски автобусен  транспорт.

Социална инфраструктура: В близост до имота са магазини, заведения за обществено хранене, детско заведение.

Екологични показатели: Имотът попада  в трета зона на града, сравнително благоприятна по отношение на обитаване.

 

Характеристики на обекта:

Кадастрален идентификатор: 14218.550.287.1.51

Площ по документи: 59.77 кв.м., заедно с 1.243 % ид. части от общите части на сградата и правото на строеж върху общинска земя

Вид конструкция: Пакето-повдигани плочи

Функционално предназначение: Жилищна сграда - многофамилна

Адрес: гр. Габрово, п.к. 5300, ул. 3-ти март № 27

Начална тръжна цена: 16 400 лв. (ШЕСТНАДЕСЕТ ХИЛЯДИ И ЧЕТИРИСТОТИН ЛВ.) без ДДС. 

СНИМКИ