МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛАГАНИЯ ОБЕКТ В ГЕОГРАФСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА (ГИС) НА ОБЩИНА ГАБРОВО

Обект „Кафе-клуб“ за продажба – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 14218.515.145.8.30

Обектът ще се продава на търг с явно наддаване, при първоначална цена  64 330 лв. (ШЕСТДЕСЕТ И ЧЕТИРИ ХИЛЯДИ ТРИСТА И ТРИДЕСЕТ ЛВ.) без ДДС.


Описание на имота:

Кафе-клуб, в партера на осеметажен жилищен блок, находящ се на ул. Македония №1, попада в първа строителна зона, преобладаващо застрояване   високо етажно жилищно. Обектът заема южния ъгъл на партера на жилищен блок. Достъпен е чрез външни стъпала от югоизточната страна. Състои се от : преддверие, склад, две тоалетни и   търговска зала. Прозорците са с метална дограма.

Инженерна инфраструктура: Много добре развита инфраструктура – електроснабдителни, водоснабдителни и канализационни мрежи. Прилежащите улици – Македония, Н. Войновски и Чардафон са с асфалтова настилка, а тротоарите – с базалтови плочки.

Транспортна достъпност: Спирките на масовия автобусен транспорт №3 и №13 са на около 100м., а спирките на останалите автобусни линии  са на около 10 минути.

Социална инфраструктура: Районът е близо до административния и културен център на града: Областна управа, Община, Съдебна палата, Дом на културата и МОЛ Габрово. В района има магазини за ежедневно обслужване, кафе-аперитив, автосервиз.

Екологични показатели: Река Синкевица минава от към източната страна на имота.

 Местоположението на района, в който се намира предлаганият обект е с добре развита улична  мрежа, и създава благоприятни условия за достъп до всички части на града, а също така и с пряк достъп към прохода Шипка, Севлиево и Велико Търново.

 

Характеристики на обекта:

Кадастрален идентификатор: 14218.515.145.8.30

Площ по документи: 112,00 кв. м. заедно с 3,554% идеални части от общите части на сградата

Вид конструкция: Пакето-повдигани плочи

Функционално предназначение:За търговска дейност

Адрес: гр. Габрово, п.к. 5300, ул. МАКЕДОНИЯ № 1

Начална тръжна цена: 64 330 лв. (ШЕСТДЕСЕТ И ЧЕТИРИ ХИЛЯДИ ТРИСТА И ТРИДЕСЕТ ЛВ.) без ДДС.

 

СНИМКИ