12.08.2019
Покана за провеждане на консултации за определяне състава на ОИК 4.66 MB
13.08.2019
Допълнение към Покана за провеждане на консултации за определяне състава на ОИК 4.06 MB
Списък на кметствата на територията на община Габрово, в които ще се произвеждат избори за кметове на кметства на местните избори на 27.10.2019г.
16.08.2019
Списък 251 KB
Заповед за образуване на избирателни секции на територията на община Габрово
03.09.2019
Заповед за образуване на избирателни секции на територията на община Габрово 2.43 MB
Приложение 1 276 KB
11.09.2019
Заповед за определяне на местата за обявяване на предварителните избирателни списъци 3.05 MB
12.09.2019
Покана за провеждане на консултации за определяне състава на СИК 751 KB
12 Септември 2019

Избирателни списъци за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

11 Септември 2019

УКАЗАНИЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА Е-ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.36, ЧЛ.37 И ЧЛ.39 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС

5 Септември 2019

Информация за избирателите