12.08.2019
Покана за провеждане на консултации за определяне състава на ОИК 4.66 MB
13.08.2019
Допълнение към Покана за провеждане на консултации за определяне състава на ОИК 4.06 MB
Списък на кметствата на територията на община Габрово, в които ще се произвеждат избори за кметове на кметства на местните избори на 27.10.2019г.
16.08.2019
Списък 167 KB