1. Какво представляват зоните за платено паркиране?

На територията на град Габрово се определят райони, улици и пътища или части от тях за зони за платено паркиране в определени часове на денонощието.

       2. Каква е маркировката в зоните за платено паркиране?

Зоните за платено паркиране се обозначават допълнително с информационна табела, в която са описани условията на паркиране, размера на таксата за паркиране и начина на заплащането й, както и принудителните мерки, които се прилагат.

  1. В кои часове следва да се заплаща престоя в зоните за платено паркиране?

Зоната за платено паркиране е валидна в работни дни и в часовия диапазон от 09:00 до 17:00 часа.

  1. Трябва ли да заплащам, ако съм спрял в зона за платено паркиране, но не съм  напуснал автомобила?

Да. Когато даден автомобил паркира на място в зона за платено паркиране е необходимо да се направи плащане, дори и водача да не е напуснал МПС.

  1. Ако изпратя SMS преди началото на работното време на зоната за платено паркиране - от кога ще ми се засече времето на заплащане на престоя? (пример: изпращам SMS в 8:50 ч. - до 9:50 или до 10:00 ще съм платил за паркиране?).

Всеки изпратен SMS извън работното време на зоните за платено паркиране няма да бъде таксуван.

  1. До колко минути преди края на работното време на зоната за платено паркиране мога да изпратя SMS? (пример: колко ще ми струва SMS-а ако го изпратя в 16:50 ч. ?)

Работното време на зоната за платено паркиране е до 17:00 часа. Това означава, че всеки SMS изпратен в рамките на работното време ще бъде таксуван с 1.00 лев.

  1. Мога ли да направя корекция на регистрационният номер на автомобила за който искам да заплатя престой в зона за платено паркиране, ако съм сбъркал номера при изпращане на SMS на номер 1366?

Вие ще бъдете таксуван отново. Въвеждането на номера, следва да се извършва внимателно, защото всеки SMS се таксува.

  1. Трябва ли да изписвам регистрационният номер на автомобила си само с големи букви? Само на латиница ли да бъде изписван? Може ли да има интервал между буквите и цифрите?

Можете да въвеждате големи и малки букви. Буквите могат да бъдат въведени на латиница или кирилица стига визуално да съответстват на табелата на регистрационния номер. Също така може да ползвате интервали за ваше удобство.
* Забележка: Имайте предвид, че буква "О" и цифра нула "0" са две различни неща.

  1. Мога ли да заплатя престоя си, първоначално с талон за паркиране, а в последствие да удължа времето си на престой с изпращане на SMS или мобилното приложение?

Да, можете.

  1.  Какво се случва ако просроча времето на престой?

Ако не сте заплатили престоя си, Вашия автомобил може да бъде принудително задържан, чрез използване на техническо средство (скоба), до заплащане на наказателна глоба. Също така е възможно принудително преместване (репатриране) на автомобила.

  1. Какво трябва да направя, ако поставят скоба на колата ми?

На предното стъкло на блокирания автомобил се поставя съобщение, че ППС е принудително задържано и указания за реда за разблокирането му.

    12. В кои случаи са репатрира автомобил?

Преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощеният от него водач, когато превозното средство е паркирано в нарушение на правилата за движение на места, обозначени с неподвижен пътен знак, предупреждаващ за принудително преместване на паркирано превозно средство, както и когато създава опасност или прави невъзможно преминаването на другите участници в движението, както и в случаите когато е паркирано неправомерно на специално обозначено място, предназначено за паркиране на ППС превозващи хора с увреждания.

Преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощеният от него водач, когато превозното средство е паркирано правилно, но обстоятелствата налагат неговото преместване; за новото местоположение на превозното средство се уведомява районното полицейско управление, а разходите, направени във връзка с преместването на превозното средство, са за сметка на лицето или организацията, поискала преместването.

  1. Къде да потърся автомобила си, ако е репатриран?

Принудително преместените ППС се транспортират до специализираният Наказателен паркинг на ул.Брянска №64 и се освобождават от там след заплащане на разноските по отстраняването, транспортирането и паркирането.