ГРАФИК

на дейностите за прием в първи клас в общинските училища

на територията на община Габрово за учебната 2022/2023 година

 

 


График на дейностите за прием в първи клас
05.05.2022
График на дейностите за прием в първи клас 16 KB
ПРАВИЛА ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС
05.05.2022
Правила за електронен прием в първи клас 223 KB
30 май 2022

Регистрация в системата на Община Габрово за прием в първи клас