ГРАФИК

на дейностите за прием в първи клас в общинските училища

на територията на община Габрово за учебната 2022/2023 година

 

 

14.02.2023

График на дейностите за прием в първи клас
05.05.2022

ПРАВИЛА ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС
05.05.2022