Централизирана система за прием в първи клас

Второ класиране

Община Габрово уведомява родителите на бъдещи първокласници, че на сайта за прием в първи клас https://priem.gabrovo.bg/ са обявени свободните места по учебни заведения за второ класиране. Съгласно Графика на дейностите за прием в първи клас в общинските училища на територията на община Габрово за учебната 2019/2020 година системата ще бъде отворена на 8 юни 2019 г. в 13,00 часа и затворена на 12 юни 2019 г. в 23,59 часа.

За децата, които са класирани на първо класиране, но не са се записали, родителите трябва да анулират заявлението, с което са кандидатствали и да подадат ново, като отбележат желанията си спрямо обявените свободни места.

За децата, които не са класирани на първо класиране, родителите трябва да редактират заявлението, с което са кандидатствали, като отбележат желанията си спрямо обявените свободни места.

***

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Община Габрово Ви информира, че Централизираната система за прием в първи клас (https://priem.gabrovo.bg/) ще бъде отворена за регистрация в 11 часа на 28 май.
От 20 до 28 май 2019 г. на посочения сайт ще имате възможност да проверите адресната регистрация на Вашето дете.
На сайта можете да видите Графика на дейностите по приема в първи клас, както и ръководство за регистрация на бъдещ първокласник.
За допълнителна информация можете да се обръщате към Дирекция „Образование и социални дейности“ на Община Габрово:
- Габриела Умникова – стая №6, тел.: 066 818 319
- Петя Стефанова – стая №5, тел.: 066 818 343
- Катя Робова – стая №4, тел.: 066 818 381,
както и на е-мейл: obrazovanie@gabrovo.bg

***

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА ПЪРВОКЛАСНИЦИ,

Във връзка с поставен въпрос, Община Габрово дава следното пояснение:

Електронната система за прием в първи клас (https://priem.gabrovo.bg/), за първо класиране е отворена за регистриране, редактиране, отказване на заявления за прием до 23,59 часа на 31 май 2019 г.

Системата дава възможност да избирате до 8 желани училища, които имате възможност да подредите по Ваше желание, като по този ред се извършва и класирането. Ако детето не се класира по първо желание, то ще бъде класирано по второ или следващо желание.

В случай, че сте посочили само 1 желание (1 училище) и детето не бъде класирано, то ще може да кандидатства за прием в I клас на второ класиране само за училищата, в които са останали свободни места след първо класиране.  


20.05.2019
Правила за прием в първи клас 2.84 MB
20.05.2019
РЕГИСТРАЦИЯ И РЕДАКЦИЯ НА ЗАЯВЛЕНИЕ 289 KB