По повод 24 май 2017 г. в Почетната книга „Дарования и постижения“ на Община Габрово ще бъдат вписани имената на учениците със значими национални и международни изяви, допринесли с постиженията си за издигане авторитета на град Габрово, както и имената на техните учители, ръководители и треньори.


Критерии за вписване в Почетната книга Дарования и постижения 2017 г. 281 KB
Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби
Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби 249 KB
Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2017 г. 432 KB
Информация от федерации 2017 г. 95 KB
Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища 2016 г. 809 KB
Информация от федерации 2016 г. 164 KB
Национален календар за изяви по интереси на децата за учебната 2016 - 2017 г. 143 KB
Национален спортен календар на МОН за 2016 - 2017 г. 476 KB
Ученически олимпиади и национални състезания на МОН 2016 - 2017 г. 2.34 MB
Национален календар за извънучилищни дейности на МОН 2015 - 2016 г. 602 KB
Национален спортен календар за учебната 2015 - 2016 г. 229 KB
Ученически олимпиади и национални състезания на МОН 2015 - 2016 г. 603 KB