По повод 24 май 2017 г. в Почетната книга „Дарования и постижения“ на Община Габрово ще бъдат вписани имената на учениците със значими национални и международни изяви, допринесли с постиженията си за издигане авторитета на град Габрово, както и имената на техните учители, ръководители и треньори.

Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби