ЗАПОВЕД № 2462 от 21.11.2022 г.

на Кмета на Община Габрово

 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терени за поставяне на рекламно – информационни елементи /РИЕ/, както следва:

 

1. РИЕ – LED ЕКРАН, в границите на ПИ 14218.510.491, с площ 13,44 кв. м. и размери на рекламната площ 4,20/3,20 м.

Начална тръжна цена: 268,80 лв. /двеста шестдесет и осем  лева и осемдесет ст./, без включен ДДС, на месец.

Депозитна вноска за участие в търга – 30.00 лв. /тридесет лева /.

Местонахождение на имота:  ул. Априловска, до Баев мост, гр. Габрово.

Предназначение на имота: Рекламна дейност

Срок на договорите: 5 /пет/ години.

 

2. РИЕ – LED ЕКРАН, БИЛБОРД ТИП ПИЗА/СКРОЛЕР, в границите на ПИ 14218.505.101, с площ 13,44 кв. м. и размери на рекламната площ 4,20/3,20 м.

Начална тръжна цена: 268,80 лв. /двеста шестдесет и осем  лева и осемдесет ст./, без включен ДДС, на месец.

Депозитна вноска за участие в търга – 30.00 лв. /тридесет лева /.

Местонахождение на имота: кръстовище на ул. Стефан Караджа, ул. Васил Друмев и бул. Могильов гр. Габрово.

Предназначение на имота: Рекламна дейност

Срок на договорите: 5 /пет/ години.

 

3. РИЕ – LED ЕКРАН, БИЛБОРД ТИП ПИЗА/СКРОЛЕР,  в границите на ПИ 14218.501.865, с площ 13,44 кв. м. и размери на рекламната площ 4,20/3,20 м.

Начална тръжна цена: 268,80 лв./двеста шестдесет и осем  лева и осемдесет ст./, без включен ДДС, на месец.

Депозитна вноска за участие в търга – 30.00 лв. /тридесет лева /.

Местонахождение на имота: бул. Могильов, срещу стадион „Априлов“, гр. Габрово.

Предназначение на имота: Рекламна дейност

Срок на договорите: 5 /пет/ години.

 

4. РИЕ – LED ЕКРАН, БИЛБОРД ТИП ПИЗА/СКРОЛЕР, в границите на ПИ 14218.502.405, с площ 13,44 кв. м. и размери на рекламната площ 4,20/3,20 м.

Начална тръжна цена: 268,80 лв. /двеста шестдесет и осем  лева и осемдесет ст./, без включен ДДС, на месец.

Депозитна вноска за участие в търга – 30.00 лв. /тридесет лева /.

Местонахождение на имота: ул. Индустриална и републикански път за гр. В. Търново гр. Габрово.

Предназначение на имота: Рекламна дейност

Срок на договорите: 5 /пет/ години.

 

5. РИЕ – LED ЕКРАН, БИЛБОРД ТИП ПИЗА/, в границите на ПИ 14218.511.193, с площ 13,44 кв. м. и размери на рекламната площ 4,20/3,20 м.

Начална тръжна цена: 241,92 лв. /двеста четиридесет и един лева и деветдесет и две стотинки/, без включен ДДС, на месец

Депозитна вноска за участие в търга – 25,00 лв. /двадесет и пет лева /.  

Местонахождение на имота: ул. Райчо Каролев и ул. Николаевска, вляво от моста – посока ОББ, гр. Габрово.

Предназначение на имота: Рекламна дейност

Срок на договорите: 5 /пет/ години.

 

6. РИЕ – БИЛБОРД, в границите на ПИ 14218.515.251, с площ 11.25 кв. м. и размери на рекламната площ 4,00-4,50/2,00-2,50 м.

Начална тръжна цена: 202,50 лв.. /двеста и два лева и петдесет и две стотинки/, без включен ДДС, на месец

Депозитна вноска за участие в търга – 25,00 лв. /двадесет и пет лева /.

Местонахождение на имота: бул. Априлов, срещу бензиностанция ОМВ гр. Габрово.

Предназначение на имота: Рекламна дейност

Срок на договорите: 5 /пет/ години.

 

Дата на търга: 07.12.2022 г.

Час на търга: 13.30 ч.

Закупуване на тръжна документация от Центъра за административно обслужване при Община Габрово: от 23.11.2022 г. до 06.12.2022 г.

 

Дата на повторен търг: 14.12.2022 г.

Час на повторен търг: 13.30 ч.

Закупуване на тръжна документация от Центъра за административно обслужване при Община Габрово: до 13.12.2022 г.

 

При проявен интерес от Ваша страна и желание за оглед на място, свържете се с нас на телефон 066/818441, отдел „Общинска собственост“ при Община Габрово.