ЗАПОВЕД №2399 от 15.11.2022 г.

на Кмета на Община Габрово

 

Публичен търг с явно наддаване.

Местонахождение на имота: гр. Габрово, ул. Карамфил

Идентификатор: 14218.502.69

Площ на имота: 1919 кв. м., незастроен

Предназначение на имота: За жилищно строителство

Начална тръжна цена: 21 070 лв. /без ДДС/

Дата на търга: 02.12.2022 г.

Час на търга: 14.30 ч.

Закупуване на тръжна документация от Център за адмнистративно обслужване при Община Габрово: 17.11.2022 г. до 01.12.2022 г.

Дата на повторен търг: 08.12.2022 г.

Час на повторен търг: 14.30 ч.

Закупуване на тръжна документация от Център за адмнистративно обслужване при Община Габрово: до 07.12.2022 г.

При проявен интерес от ваша страна и желание за оглед на място, свържете се с нас на телефон 066/ 818441, отдел „Общинска собственост“ при Община Габрово.

снимки 1.48 MB