ЗАПОВЕД № 19 от 11.01.2022 г.

на Кмета на Община Габрово

Публичен търг с явно наддаване

Местонахождение на имота: земл. Габрово, местност Чукара

Площ на имота: 698 кв.м

Предназначение на имота: Земеделска земя  с  идентификатор   14218.461.12 по плана на новообразуваните имоти на местност Чукара, землище на гр.Габрово , с площ 698 кв.м.,  вид територия: за нуждите на селското стопанство, шеста категория на земята. 

Начална тръжна цена: 2510 лв. /без ДДС/

 Дата на търга: 25.01.2022 г.

Час на търга: 15.30 ч.

Закупуване на тръжна документация от Център за административно обслужване  при Община Габрово: от 12.01.2022г. до 31.01.2022 г.

Дата на повторен търг: 01.02.2022 г.

Час на повторен търг: 15.30 ч.

Закупуване на тръжна документация от Център за административно обслужване при Община Габрово: до 31.01.2022 г.

 

При проявен интерес от ваша страна и желание за оглед на място, свържете се с нас на телефон 066/ 818-383, отдел „Общинска собственост“ при Община Габрово.

 

скица 235 KB