ЗАПОВЕД № 17 от 11.01.2022 г.

на Кмета на Община Габрово

Публичен търг с явно наддаване

Местонахождение на имота: с.Костенковци

Площ на имота: 5 035 кв.м

Предназначение на имота: урбанизирана, НТП ниско застрояване насаждения,  с идентификатор  38920.519.95

Начална тръжна цена: 33 780 лв. /без ДДС/

Дата на търга: 25.01.2022 г.

Час на търга: 13.30 ч.

Закупуване на тръжна документация от Център за административно обслужване  при Община Габрово: от 12.01.2022г. до 31.01.2022 г.

Дата на повторен търг: 01.02.2022 г.

Час на повторен търг: 13.30 ч.

Закупуване на тръжна документация от Център за административно обслужване при Община Габрово: до 31.01.2022 г.

 

При проявен интерес от ваша страна и желание за оглед на място, свържете се с нас на телефон 066/ 818-383, отдел „Общинска собственост“ при Община Габрово.

снимка 177 KB