ЗАПОВЕД №2597 от 13.10.2021 г.

на Кмета на Община Габрово

 

Публичен търг с явно наддаване: Самостоятелен обект в сграда на две нива (бивш магазин и читалище)

Местонахождение на имота: гр.Габрово, кв. Войново

Идентификатор: 14218.513.71.1.2

Площ на имота: ниво I- ЗП 76 кв.м. и ниво II- ЗП 230 кв.м.

Предназначение на имота: За друг вид самостоятелен обект в сграда

Начална тръжна цена: 37 664 лв. /без ДДС/

Дата на търга: 03.11.2021 г.

Час на търга: 15.30 ч.

Закупуване на тръжна документация от Център за адмнистративно обслужване при Община Габрово: от 18.10.2021 г. до 02.11.2021 г.

 

Дата на повторен търг: 10.11.2021 г.

Час на повторен търг: 15.30 ч.

Закупуване на тръжна документация от Център за адмнистративно обслужване при Община Габрово: до 09.11.2021 г.

 

При проявен интерес от ваша страна и желание за оглед на място, свържете се с нас на телефон 066/ 818-452, отдел „Общинска собственост“ при Община Габрово.