ЗАПОВЕД №992 от 11.01.2021 г.

на Кмета на Община Габрово

 

Публичен търг с явно наддаване

Местонахождение на имота: гр. Габрово, ул. Котел,

Идентификатор: 14218.503.660

Площ на имота: 1280 кв.м.

Предназначение на имота: За ниско застрояване ( до 10 м.)

Начална тръжна цена: 28 500 лв. /без ДДС/

 

Дата на търга: 10.06.2021 г.

Час на търга: 14.30 ч.

Закупуване на тръжна документация от Център за административно обслужване при Община Габрово: от 26.05.2021 г. до 09.06.2021 г.

 

Дата на повторен търг: 17.06.2021 г.

Час на повторен търг: 14.30 ч.

Закупуване на тръжна документация от Център за административно обслужване при Община Габрово: до 16.06.2021 г.

 

При проявен интерес от ваша страна и желание за оглед на място, свържете се с нас на телефон 066/ 818-452, отдел „Общинска собственост“ при Община Габрово.