ЗАПОВЕД №996 от 20.05.2021 г.

на Кмета на Община Габрово

 

Публичен търг с явно наддаване

Местонахождение на имота: гр.Габрово, ул. Георги Стефанов,

Идентификатор: 14218.503.658

Площ на имота: 2362 кв.м.

Предназначение на имота: За ниско застрояване ( до 10 м.)

Начална тръжна цена: 51 090 лв. /без ДДС/

 

Дата на търга: 10.06.2021 г.

Час на търга: 13.30 ч.

Закупуване на тръжна документация от Център за административно обслужване  при Община Габрово: от 26.05.2021 г. до 09.06.2021 г.

 

Дата на повторен търг: 17.06.2021 г.

Час на повторен търг: 13.30 ч.

Закупуване на тръжна документация от Център за административно обслужване при Община Габрово: до 16.06.2021 г.

 

При проявен интерес от ваша страна и желание за оглед на място, свържете се с нас на телефон 066/ 818-452, отдел „Общинска собственост“ при Община Габрово.