ЗАПОВЕД № 1350 от 29.06.2020 г.

на Кмета на Община Габрово

 

 

Публичен търг с явно наддаване

Местонахождение на имота: ул. Орехите, гр. Габрово.

Идентификатор: 14218.526.208 и 14218.526.208.1

Площ на имота: Поземлен имот - 932 кв.м.; Едноетажна сграда – 177 кв.м.

Предназначение на имота: Ниско застрояване (до 10 м.)

Начална тръжна цена: 48 700.00 лв. /без ДДС/

 

Дата на търга: 21.07.2020 г.

Час на търга: 14.30 ч.

Закупуване на тръжна документация от Център за информация и услуги на граждани при Община Габрово: от 30.06.2020 г. до 20.07.2020 г.

 

Дата на повторен търг: 28.07.2020 г.

Час на повторен търг: 14.30 ч.

Закупуване на тръжна документация от Център за информация и услуги на граждани при Община Габрово: до 27.07.2020 г.

 

 

При проявен интерес от ваша страна и желание за оглед на място, свържете се с нас на телефон 066/ 818-452, отдел „Общинска собственост“ при Община Габрово