ЗАПОВЕД № 59 от 21.05.2020 г.

на Директора на РЕМО „Етър“ Габрово

 

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем:

Местонахождение на имота: Габрово, РЕМО Етър

Предназначение на имота:Работилница за домашни занятия

Площ на имота: 22,14 кв.м.

Начална конкурсна цена: 158,00 лв., без включен ДДС

Срок на договора: 5 години

 

Дата на конкурса: 08.06.2020 г.

Час на конкурса: 13.00 часа

 

Удължаване на срока за подаване на документите: 16.06.2020 г.

Час: 13.30 часа

 

Справки, подробна информация и закупуване на конкурсни документи за участие се извършват в административната сграда на РЕМО Етър в служба „Деловодство” до 05.06.2020 г.

Конкурсът ще се проведе в Лоби бара на хотел „Странноприемница” при РЕМО „Етър“ Габрово.

При проявен интерес от ваша страна и желание за оглед на място, свържете се с нас на телефон  066/ 801 830, служба „Деловодство” в РЕМО Етър.