ЗАПОВЕД № 874 от 07.05.2020 г.

на Кмета на Община Габрово

 

 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем:

Местонахождение на имотите: землище Кози рог

Предназначение на имотите: земеделска земя - нива

Масив: 38 - 2 бр., анблок. Начална тръжна цена: 15.00 лв.

Масив: 39 - 3 бр., анблок. Начална тръжна цена: 15.00 лв.

Масив: 42 - 2 бр., анблок. Начална тръжна цена: 20.00 лв.

Масив: 55 - 9 бр., анблок. Начална тръжна цена: 100.00 лв.

Масив: 66 - 2 бр., анблок. Начална тръжна цена: 15.00 лв.

Масив: 75 - 7 бр., анблок. Начална тръжна цена: 80.00 лв.

Масив: 109 - 3 бр., анблок. Начална тръжна цена: 80.00 лв.

Срок на договорите: 5 години

 

Дата на търга: 05.06.2020 г.

Час на търга: 15.30 ч.

Закупуване на тръжна документация от Център за информация и услуги на граждани при Община Габрово: от 18.05.2020 г. до 04.06.2020 г.

 

Дата на повторен търг: 19.06.2020 г.

Час на повторен търг: 15.30 ч.

Закупуване на тръжна документация от Център за информация и услуги на граждани при Община Габрово: до 18.06.2020 г.

 

При проявен интерес от Ваша страна и желание за оглед на място, свържете се с нас на телефон 066/ 818-441, отдел „Общинска собственост“ при Община Габрово