ЗАПОВЕД № 871 от 07.05.2020 г.

на Кмета на Община Габрово

 

 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем:

Местонахождение на имотите: землище Армените

Предназначение на имотите: земеделска земя - нива

Масив: 15 - 2 бр., анблок. Начална тръжна цена: 15.00 лв.

Масив: 16 - 4 бр., анблок. Начална тръжна цена: 50.00 лв.

Масив: 17 - 4 бр., анблок. Начална тръжна цена: 130.00 лв.

Масив: 20 - 3 бр., анблок. Начална тръжна цена: 15.00 лв. 

Масив: 41 - 4 бр., анблок. Начална тръжна цена: 20.00 лв.

Масив: 49 - 6 бр., анблок. Начална тръжна цена: 120.00 лв.

Срок на договорите: 5 години

 

Дата на търга: 11.06.2020 г.

Час на търга: 15.30 ч.

Закупуване на тръжна документация от Център за информация и услуги на граждани при Община Габрово: от 18.05.2020 г. до 10.06.2020 г.

 

Дата на повторен търг: 25.06.2020 г.

Час на повторен търг: 15.30 ч.

Закупуване на тръжна документация от Център за информация и услуги на граждани при Община Габрово: до 24.06.2020 г.

 

При проявен интерес от Ваша страна и желание за оглед на място, свържете се с нас на телефон 066/ 818-441, отдел „Общинска собственост“ при Община Габрово