ЗАПОВЕД № 912 от 08.05.2020 г.

на Кмета на Община Габрово

 

 

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем

Местонахождение на имота: с. Враниловци

Предназначение на имота: Склад

Площ на имота: 53,52 кв.м.

Начална тръжна цена: 16,06 лв., без включен ДДС

Срок на договора: 10 години

 

Дата на търга: 22.05.2020 г.

Час на търга: 13.30 ч.

Закупуване на тръжна документация от Център за информация и услуги на граждани при Община Габрово: от 12.05.2020 г. до 21.05.2020 г.

 

Дата на повторен търг: 29.05.2020 г.

Час на повторен търг: 13.30 ч.

Закупуване на тръжна документация от Център за информация и услуги на граждани при Община Габрово: до 28.05.2020 г.

 

При проявен интерес от ваша страна и желание за оглед на място, свържете се с нас на телефон 066/ 818-441, отдел „Общинска собственост“ при Община Габрово