СУ „Отец Паисий”– Габрово  ОБЯВЯВА СЪС ЗАПОВЕД № 96-ДР-02-2/23.10.2019 г.

на Директора на СУ „Отец Паисий”– Габрово

Публично оповестен конкурс за отдаване под

наем на Разливочна за организиране на столово хранене

Полезна площ: 110,50 кв.м.

Начална месечна цена: 195,59 лв.

Дата и час на провеждане на конкурса: 05.11.2019 г. от 13,30  ч.

Закупуване на конкурсна документация: от 24.10.2019  г. до 16.00 ч. на 04.11.2019 г.

Конкурсна документация се получава в канциларията на училището,

срещу представена квитанция за закупени документи. За допълнителна

информация: телефон: 066/ 808293.