СУ „Отец Паисий”– Габрово  ОБЯВЯВА СЪС ЗАПОВЕД № 791-ДР-02-2/09.07.2019 г.

на За Директора на СУ „Отец Паисий”– Габрово

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на Бюфет за продажба на закуски

Полезна площ: 20,00 кв.м. Начална месечна цена: 71,20 лв.

Дата и час на провеждане на конкурса: 29.07.2019 г. от 14,00  ч.

Закупуване на конкурсна документация: от 12.07.2019  г. до16.00 ч. на 26.07.2019 г.

Конкурсна документация се получава в канциларията на училището,

срещу представена квитанция за закупени документи. За допълнителна

информация: телефон: 066/  808293