СУ „Отец Паисий”– Габрово  ОБЯВЯВА СЪС ЗАПОВЕД № 793-ДР-02-2/09.07.2019 г.

на За Директор на СУ «Отец Паисий»

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на:

Обект: Кабинет за дентална медицина

Полезна площ: 27,00 кв. м.

Начална тръжна цена: 79,65 лв. /не се начислява ДДС/

Дата и час на провеждане на търга: 29.07.2019 г., 13,30 ч.

Закупуване на тръжна документация: от 12.07.2019 г. до 26.07.2019 г.

Дата и час на повторно провеждане на търга: 01.08.2019 г., от 13,30 ч.

Закупуване на тръжна документация: до 31.07.2019 г.

Търгът ще се проведе в Конферентната зала на втория етаж в сградата  на училището

Документация за търга ще се получава в канцеларията на училището.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до края на срока за закупуване на документи от 09:00ч. до 16:00ч.

Датата за повторно провеждане на търга е при неявяване на участници на първата обявена дата. За допълнителна информация – тел. 808293