СУ „Р. КАРОЛЕВ“ – ГАБРОВО 

ОБЯВЯВА СЪС ЗАПОВЕД № РД-04-1038/09.07.2019 г.

на Директора на СУ „Р. Каролев“ гр. Габрово

Публичен търг за отдаване под наем на Кабинет за дентална медицина

Полезна площ: 18,00 кв.м. Начална месечна цена: 80,10 лв.

Дата и час на провеждане на търга: 30.07.2019 г. от 13,30 ч.

Закупуване на тръжна документация: от 12.07.2019 г. до 16,00 часа на 29.07.2019 г.

Дата и час на повторно провеждане на търга: 02.08.2019 г. от 13,30 ч.

Закупуване на тръжна документация: до 01.08.2019 г.

Търгът  ще се проведе в Конферентната зала на СУ “Райчо Каролев”.

Тръжната документация ще се получава в канцеларията на училището.

Оглед на обекта: всеки делничен ден.до крайния срок за закупуване на документи.

За допълнителна информация: тел. 066 / 80 70 87