СУ “РАЙЧО КАРОЛЕВ”, – ГАБРОВО

ОБЯВЯВА СЪС ЗАПОВЕД № РД-04-1037/09.07.2019 г.

на директора на СУ “Райчо Каролев” гр.Габрово

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем

на Бюфет за продажба на закуски; Полезна площ:  12,00 кв. м.

Дата и час на провеждане на конкурса: 30.07.2019 г. 14,00 часа

Начална месечна цена: 42,72 лева.

Закупуване на конкурсна документация: от  12.07.2019 г. до 29.07.2019 г.

Конкурсът ще се проведе в Конферентната зала на СУ “Райчо Каролев”.

Конкурсната документация ще се получава в канцеларията на училището.

Оглед на обекта: всеки делничен ден.до крайния срок за закупуване на документи.

За допълнителна информация: тел. 066 / 80 70 87