ОУ „РАН БОСИЛЕК“ – ГАБРОВО 

ОБЯВЯВА СЪС ЗАПОВЕД № РД-04-627/09.07.2019 г.

на Директора на ОУ „Ран Босилек“ – Габрово

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на:

Бюфет за продажба на закуски

Полезна площ: 12,00 кв.м. Начален месечен наем: 43,43 лв.

Дата и час на провеждане на конкурса: 31.07.2019 г. от 13,30 ч.

Закупуване на конкурсна документация: от 12.07.2019 г. до 30.07.2019 г.

Конкурсна документация се получава в дирекцията на ОУ „Ран Босилек“,

срещу представена квитанция за закупени документи. За допълнителна

информация: телефон: 066/ 807 516