Нормативно основание:

Закон за устройство на територията - чл. 57, ал. 1

 

Необходими документи:

- Искане-деклрация за издаване на разрешение за поставяне на рекламно информационен елемент;- Заверено копие от документ за собственост.
- Писмено съгласие на собственика /собствениците/ на сградата, съоръжението или терена, където ще се разполагат РИЕ.
- Копие от действащия план /ситуационна скица/ с посочено място.
- Идеен проект /скица, колаж/ за искания вид РИЕ с посочени размери.
- Фотоснимка на мястото с РИЕ.
- Други документи при необходимост.

 

Срок за извършване: 30 дни

 

Такси:

Външна реклама:

до 12 кв. м.
идеален център - 15 лв.
I зона - 12 лв.
други зони - 10 лв.

над 12 кв.м.
идеален център - 13 лв.
I зона - 10 лв.
други зони - 8 лв.

серийно разполагане
идеален център - 20 лв.
I зона - 18 лв.
други зони - 15 лв.

по фасади на частни сгради над 25 см

идеален център - 5 лв.
I зона - 4 лв.
други зони - 3 лв.

 

Фирмен надпис и информац.табела:

идеален център - 16 лв.
I зона - 15 лв.
други зони - 14 лв.

 

Информационно-указателни табели:

до 4 бр. за един обект
идеален център - 15 лв.
I зона - 12 лв.
други зони - 10 лв.

над 4 бр. за един обект
идеален център - 16 лв.
I зона - 15 лв.
други зони - 12 лв.

 

Рекламни материали /знамена, транспаранти и др./ с временен характер:

идеален център - 20 лв.
I зона - 18 лв.
други зони - 15 лв.

 

* При подаване на документите за разглеждане се заплаща такса от 5.00 лв.

 

Банкова сметка: BG58STSA93008460754400 Код за вид плащане: 44 80 01