Адрес: Габрово 5300, ул. "Опълченска" № 8
Тел: 066/ 806905
 
 
 

Дечковата къща е недвижима културна ценност – постоянна експозиция “Градски бит от края на ХІХ до 40-те години на ХХ век“ на РИМ-Габрово.  Тя е единственият запазен паметник на представителната възрожденска жилищна архитектура в Габрово. Експозицията показва промените, които настъпват в градския бит в резултат на европейското влияние. В нея са обособени кухня, трапезария, кьошк, спалня, салон на габровската мода, където е показана е представителна част от съхранения в Регионален исторически музей Габрово масив от културни ценности, между които се отличават забележителни уникати. Тази 180 - годишна сграда е известна още и като “Къщата на спомените”.