Нормативно основание:

Наредба за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения - чл. 19, ал. 1

 

Необходими документи:

Подаване на заявление - свободен текст

 

Срок: до 30 дни

Цена: удостоверение за категория  - 100лв.

            табела от категорийна символика - 50лв.