Нормативно основание:

Чл. 8 и чл. 9 от Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма

 

Необходими документи:

  1. Подаване на заявление - свободен текст
  2. Документ за платена такса

Срок: до 30 дни

Цена: удостоверение за категория  - 100лв.

            табела от категорийна символика - 50лв.