Нормативно основание:

Закон за туризма - чл. 169, във връзка с; чл. 168, ал. 2

 

Срок: до 30 дни

Цена: 150лв.

Необходими документи:

Заявление за категоризация на места за настаняване Клас А и Клас Б – комплексна услуга 110 KB