Новоизграденият кът за отдих в село Враниловци, финансиран от ПУДООС през 2023 г. © Община Габрово

Община Габрово кандидатства за финансиране чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) с осем проектни предложения за малките населени места.

Проектите са част от националната кампания „Чиста околна среда – 2024 г.“ на Министерството на околната среда и водите. Те са свързани с изграждане на зони за отдих, почистване и облагородяване на общински терени. Общата стойност на подадените заявления е 119 504 лв.

Предложени са кътове за отдих и игри в селата Гъбене, Донино, Драгановци, Зелено дърво, Райновци, Трънито и Яворец. За всеки от класираните обекти ще бъдат предоставени средства до 15 000 лв., като дейностите разчитат и на доброволния труд на гражданите.

В рамките на кампанията за финансиране на обща стойност 56 084 лв. кандидатстват също местните детски и учебни заведения. Подадени са проекти от ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“, ПГТ „Пенчо Семов“, училище „Ран Босилек“ и Центъра за специална образователна подкрепа, както и от детските градини „Мики Маус“, „Първи юни“, „Радост“ и „Ран Босилек“. Те могат да получат до 7 500 лв. за свои екоинициативи.

Целта на дейностите е повишаване на екологичната култура, формиране на позитивна нагласа към природата, затвърждаване на умения и желание за опазване на околната среда у хората.

Одобрените проекти ще бъдат обявени на 15 април в интернет страницата на ПУДООС – http://pudoos.bg/, кампания „Чиста околна среда – 2024 г.“ с мото „Обичам природата и аз участвам“.