С П И С Ъ К

на допуснатите кандидати за работа на обявената свободна длъжност 

старши специалист  

в  Превантивно-информационен център към ОбСНВ – Община Габрово

 

Допуснатите кандидати да се явят на събеседване и практически изпит по компютърна грамотност на 21.02.2024 г. в Община Габрово – ет. І, стая № 118, по следния ред:

 

№ по ред

 

Име, фамилия

 

Час

1

Магдалена Хаджиникифорова

9.00

2

Стела Казакова

9.15

3

Полина Иванова

9.30

 

Недопуснати кандидати няма.

Резултат от процедура по подбор за длъжността педагог в Детска ясла "Славейче" - Габрово (2 работни места) Община Габрово набира кандидати за работа на длъжност логопед в „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства“