ДЕТСКА ГРАДИНА „РАДОСТ“

5300 гр. Габрово, ул. „Чумерна" № 15; ул. „Прохлада" № 2, тел.: 066/806 557; 066/807 174;

e-mail: cdg_radost_gabrovo@abv.bg

 

 

Ръководството на ДГ „Радост“  - гр. Габрово обявява свободно работно място за длъжността „Помощник – възпитател“ на пълен работен ден - 8 /осем часа/.  

Работното място е свободно, считано от 01.10.2023 г., по чл. 67, ал. 1,т. 1 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 70 от КТ.

          Изисквания:

  • образование – средно;
  • завършен курс „Професионална квалификация помощник-възпитател“;

 

Необходими документи:

  • Заявление
  • Автобиография
  • Диплома за завършено образование
  • Удостоверение за професионална квалификация „Помощник-възпитател“

 

            Срок за подаване:  от 19.09.2023 г. до 26.09.2023 г. включително.

 

Всички документи се приемат в сградата на ДГ „Радост“ - база 1, ул. „Чумерна“ 15, от 9:00 до 15:00 часа, тел.: 066/806557.

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за Защита на личните данни.

 

Резултат от подбор по документи за длъжността детегледачка в ЦНСТДМУППМГ - кв. Велчевци Община Габрово набира кандидати за работа на длъжност изпълнител-гледач на животни в Зоопарк - Габрово (2 свободни работни места)