ДЕТСКА ЯСЛА „ЗОРА” - ГАБРОВО

ул. „ЗОРА” № 2

 

Детска ясла "Зора" - Габрово обявява свободно работно място за длъжността детегледачка

 

Основни изисквания към кандидатите:

  • образование - средно;
  • качества: професионална компетентност, умения за работа в екип, комуникативност, отговорност;
  • предимство при кандидатстване: наличие на професионален опит като детегледачка или помощник-възпитател.

Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление в свободен текст
  • Професионална автобиография/СV/
  • Копие на документ, удостоверяващ придобита квалификация      
  • Копие на документи, удостоверяващи трудовия стаж
  • Копие на диплома за завършено образование

 

Документите се подават лично в детската ясла – гр. Габрово, ул. „Зора“ № 2.

 Срок за подаване: от 14.09.2023 г. до 26.09.2023 г.вкл.

 

 За справка: Маринела Нанкова - директор на ДЯ “Зора" и ДМК

тел.: 066/807 144; 0896725362

 

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за Защита на личните данни.

 

Резултат от подбор по документи за длъжността детегледачка в ЦНСТДМУППМГ - кв. Велчевци Детска градина „Радост“  - Габрово обявява свободно работно място за длъжността „Помощник – възпитател“