В резултат от процедура по подбор за длъжността медицинска сестра в Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция – кв. Велчевци, комисията, назначена със заповед № 461/10.03.2023 г., класира:

Светла  Пенчева

Община Габрово набира кандидати за работа на длъжност медицинска сестра в Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция - кв. Велчевци Община Габрово набира кандидати за длъжността медицинска сестра/медицински специалист в ОУ "Христо Ботев" - Габрово