В резултат от процедура по подбор за длъжността асистент в Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция – кв. Велчевци, комисията, назначена със заповед № 461/10.03.2023 г., класира:

Силвия Николова

 

Община Габрово набира кандидати за работа на длъжност медицинска сестра в Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция - кв. Велчевци Резултат от процедура по подбор за длъжността асистент в Център за настаняване от семеен тип за стари хора – кв. Велчевци