О Б Щ И Н А   Г А Б Р О В О

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

      Комисията, назначена със заповед № 2451/21.11.2022 г. на Кмета на Община Габрово за подбор по документи на кандидатите за длъжността Директор на Регионален исторически музей – Габрово допуска до участие в конкурса:

Богдан Андреев

Росен Йосифов

Радослава Балевска

 

        Недопуснати кандидати няма.