Община Габрово

набира кандидати за работа на граждански договор за периода от месец декември 2022 г. до месец март 2023 г.

за изпълнение на следните задачи:

  • осигуряване охрана на помещение, предоставено от Община Габрово за подслон на бездомни и безпризорни лица, жители на общината;
  • осъществяване на пропускателен режим и контролиране достъпа на външни лица до помещението;
  • осъществяване на контрол и предприемане на необходимите действия при възникване на конфликтни ситуации между настанените лица.

 

Минимални изисквания към кандидатите:

  • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
  • опит в областта на охранителната дейност е предимство.

 

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Заявление за допускане до подбор (свободен текст).
  2. Автобиография (свободен текст).
  3. Декларация от кандидата, че не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер (свободен текст).

 

Възнаграждение: в размер на 850.00 лв. месечно.

Работа на смени, по график.

Подборът на кандидатите ще се извърши на два етапа: по документи и събеседване.

Документите се подават лично в деловодството на Община Габрово, пл. "Възраждане" № 3 - Център за административно обслужване.

 

Срок за подаване на документи - до 18.11.2022 г. включително.

 

Списъкът на допуснатите до събеседване кандидати и информация за дата, място и час на провеждането му ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Габрово, Актуално/Кариера.

 

 

За допълнителна информация: тел. 066/818-442 - дирекция „Образование и социални дейности“.

 

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни.