УВАЖАЕМИ ИЗБИРАТЕЛИ,

 

Във връзка с чл. 234, ал. 1 от Изборния кодекс,  определените секции за избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването са както следва:

  1. №4 СУ “Отец Паисий” ,кв. Трендафил, ул. “Венец” 7, подход от ул. “Венец”;
  2. №21 ОУ “Св.Св.Кирил и Методий”, бул. “Могильов” 69, подход от ул. “Прохлада”;
  3. №40 НУ“Васил Левски“,, ул. “Христо Смирненски” 27, подход от пл. “Белорусия”;
  4. №75 ОУ “Христо Ботев” , бул. “Столетов” 42, подход от ул. “Китка”.

Заявки за превозване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването за гласуване на изборите за народни представители на 02.10.2022 г. се приемат на телефон 066/818 400 или на гише „Информация“ в Центъра за административно обслужване на гражданите на Община Габрово, пл.”Възраждане” №3.

Превозването ще се извърши със специализиран автомобил на Община Габрово.