Секция 1 - гр.Габрово, СУ "Отец Паисий", кв. Трендафил, ул. Венец № 7
Секция 2 - гр.Габрово, СУ "Отец Паисий", кв. Трендафил, ул. Венец № 7
Секция 3 - гр.Габрово, СУ "Отец Паисий", кв. Трендафил, ул. Венец № 7
Секция 4 - гр.Габрово, СУ "Отец Паисий", кв. Трендафил, ул. Венец № 7
Секция 5 - гр.Габрово, СУ "Отец Паисий", кв. Трендафил, ул. Венец № 7
Секция 6 - гр.Габрово, СУ "Отец Паисий", кв. Трендафил, ул. Венец № 7
Секция 7 - гр.Габрово, СУ "Отец Паисий", кв. Трендафил, ул. Венец № 7
Секция 8 - гр.Габрово, СУ "Отец Паисий", кв. Трендафил, ул. Венец № 7
Секция 9 - гр.Габрово, СУ "Отец Паисий", кв. Трендафил, ул. Венец № 7
Секция 10 - гр.Габрово, СУ "Отец Паисий", кв. Трендафил, ул. Венец № 7
Секция 11 - гр.Габрово, СУ "Отец Паисий", кв. Трендафил, ул. Венец № 7
Секция 12 - гр.Габрово, СУ "Отец Паисий", кв. Трендафил, ул. Венец № 7
Секция 13 - гр.Габрово, ОУ "Св.Св.Кирил и Методий", бул. Могильов № 69
Секция 14 - гр.Габрово, ОУ "Св.Св.Кирил и Методий", бул. Могильов № 69
Секция 15 - гр.Габрово, ОУ "Св.Св.Кирил и Методий", бул. Могильов № 69
Секция 16 - гр.Габрово, ОУ "Св.Св.Кирил и Методий", бул. Могильов № 69
Секция 17 - гр.Габрово, ОУ "Св.Св.Кирил и Методий", бул. Могильов № 69
Секция 18 - гр.Габрово, ОУ "Св.Св.Кирил и Методий", бул. Могильов № 69
Секция 19 - гр.Габрово, ОУ "Св.Св.Кирил и Методий", бул. Могильов № 69
Секция 20 - гр.Габрово, ОУ "Св.Св.Кирил и Методий", бул. Могильов № 69
Секция 21 - гр.Габрово, ОУ "Св.Св.Кирил и Методий", бул. Могильов № 69
Секция 22 - гр.Габрово, ОУ "Св.Св.Кирил и Методий", бул. Могильов № 69
Секция 23 - гр.Габрово, ОУ "Св.Св.Кирил и Методий", бул. Могильов № 69
Секция 24 - гр.Габрово, ОУ "Св.Св.Кирил и Методий", бул. Могильов № 69
Секция 25 - гр.Габрово, ПТГ Д-р Н. Василиади, ул.Брянска № 3
Секция 26 - гр.Габрово, ПТГ Д-р Н. Василиади, ул.Брянска № 3
Секция 28 - гр.Габрово, Технически университет – Ректорат, ул.Хаджи Димитър № 4
Секция 29 - гр.Габрово, Технически университет – Ректорат, ул.Хаджи Димитър № 4
Секция 30 - гр.Габрово, Национална Априловска Гимназия, ул.Априловска № 15
Секция 31 - гр.Габрово, Национална Априловска Гимназия, ул.Априловска № 15
Секция 32 - гр.Габрово, Национална Априловска Гимназия, ул. Априловска № 15
Секция 33 - гр.Габрово, Национална Априловска Гимназия, ул. Априловска № 15
Секция 34 - гр.Габрово, Национална Априловска Гимназия, ул. Априловска № 15
Секция 35 - гр.Габрово, Бивша Професионална гимназия по строителство, ул.Равнец № 1
Секция 36 - гр.Габрово, Бивша Професионална гимназия по строителство, ул.Равнец № 1
Секция 37 - гр.Габрово, Бивша Професионална гимназия по строителство, ул.Равнец № 1
Секция 38 - гр.Габрово, Бивша Професионална гимназия по строителство, ул.Равнец № 1
Секция 39 - гр.Габрово, Бивша Професионална гимназия по строителство, ул.Равнец № 1
Секция 40 - гр.Габрово, НУ"Васил Левски", ул. Христо Смирненски" №27
Секция 41 - гр.Габрово, НУ"Васил Левски", ул. Христо Смирненски" №27
Секция 42 - гр.Габрово, НУ"Васил Левски", ул. Христо Смирненски" №27
Секция 43 - гр.Габрово, НУ"Васил Левски", ул. Христо Смирненски" №27
Секция 44 - гр.Габрово, НУ"Васил Левски", ул. Христо Смирненски" №27
Секция 45 - гр.Габрово, ПТГ Д-р Н. Василиади,  ул.Брянска № 3
Секция 46 - гр.Габрово, ПТГ Д-р Н. Василиади,  ул.Брянска № 3
Секция 47 - гр.Габрово, Национална Априловска Гимназия, ул. Априловска № 15
Секция 48 - гр.Габрово, Национална Априловска Гимназия, ул. Априловска № 15
Секция 49 - гр.Габрово, Спортно хале – стадион "Хр. Ботев",  бул.Априлов
Секция 50 - гр.Габрово, ОУ "Иван Вазов", ул. Митко Палаузов № 54
Секция 51 - гр.Габрово, ОУ "Иван Вазов", ул. Митко Палаузов № 54
Секция 52 - гр.Габрово, Адм. сграда на "ВиК" ООД – бул.Трети март № 6
Секция 53 - гр.Габрово, Адм. сграда на ОП"Благоустрояване", бул.Трети март № 53
Секция 54 - гр.Габрово, Адм. сграда на ОП"Благоустрояване", бул.Трети март № 53
Секция 55 - гр.Габрово, Бивше ОУ "Хр. Смирненски", бул. Никола Вапцаров № 19
Секция 56 - гр.Габрово, Бивше ОУ "Хр. Смирненски", бул. Никола Вапцаров № 19
Секция 57 - гр.Габрово, Читалище – кв. Недевци, ул. Мазалат № 64
Секция 58 - гр.Габрово, НУ"Васил Левски", ул. Христо Смирненски" №27
Секция 59 - гр.Габрово, СУ "Райчо Каролев", ул. Л. Каравелов № 48
Секция 60 - гр.Габрово, СУ "Райчо Каролев", ул. Л. Каравелов № 48
Секция 61 - гр.Габрово, СУ "Райчо Каролев", ул. Л. Каравелов № 48
Секция 62 - гр.Габрово, СУ "Райчо Каролев", ул. Л. Каравелов № 48
Секция 63 - гр.Габрово, СУ "Райчо Каролев", ул. Л. Каравелов № 48
Секция 64 - гр.Габрово, СУ "Райчо Каролев", ул. Л. Каравелов № 48
Секция 65 - гр.Габрово, ОУ "Ран Босилек", ул. Орлово гняздо № 12
Секция 66 - гр.Габрово, Национална Априловска Гимназия, ул. Априловска № 15
Секция 67 - гр.Габрово, ОУ "Неофит Рилски", ул. Неофит Рилски № 17
Секция 68 - гр.Габрово, ОУ "Неофит Рилски", ул. Неофит Рилски № 17
Секция 69 - гр.Габрово, Професионална гимназия по туризъм, ул. Бенковска № 18
Секция 70 - гр.Габрово, Професионална гимназия по туризъм, ул. Бенковска № 18
Секция 71 - гр.Габрово, Професионална гимназия по туризъм, ул. Бенковска № 18
Секция 72 - гр.Габрово, ОУ "Христо Ботев", бул. Столетов № 42
Секция 73 - гр.Габрово, ОУ "Христо Ботев", бул. Столетов № 42
Секция 74 - гр.Габрово, ОУ "Христо Ботев", бул. Столетов № 42
Секция 75 - гр.Габрово, ОУ "Христо Ботев", бул. Столетов № 42
Секция 76 - гр.Габрово, ОУ "Христо Ботев", бул. Столетов № 42
Секция 77 - гр.Габрово, ОУ "Христо Ботев", бул. Столетов № 42
Секция 78 - гр.Габрово, ОУ "Христо Ботев", бул. Столетов № 42
Секция 79 - гр.Габрово, Читалище – кв. Любово, ул. Черни връх № 8
Секция 80 - гр.Габрово, кв. Етър, Хотел " Цветина /АМК/" - ул. Светлина 11 
Секция 81 - гр.Габрово,Читалището – кв. Нова махала, пл. Добри Пенчев № 8
Секция 82 - гр.Габрово, Адм. сграда на км. наместничество с. Трънито – кв. Гачeвци
Секция 83 - с. Трънито - Клуб на читалището
Секция 84 - с. Дебел дял - Бивше училище
Секция 86 - с. Мичковци - Адм. сграда на км. наместничество с. Мичковци
Секция 88 - с. Жълтеш - Адм. сграда на кметство с. Жълтеш
Секция 89 - с. Чарково - Адм. сграда на кметство с. Чарково
Секция 90 - с. Борики - Адм. сграда на км. наместничество с. Борики
Секция 91 - с. Кметовци - Адм. сграда на км. наместничество с. Кметовци
Секция 92 - с. Донино - Адм. сграда на кметство с. Донино
Секция 93 - с. Лесичарка - Адм.сграда на км. наместничество с. Лесичарка
Секция 94 - с. Гръблевци - Адм.сграда на км. наместничество с. Гръблевци
Секция 96 - с. Здравковец - Адм. сграда на км. наместничество с. Здравковец
Секция 97 - с. Поповци - Читалище  с. Поповци
Секция 98 - с. Гергини - Адм. сграда на кметство с. Гергини
Секция 100 - с. Враниловци - Читалище с. Враниловци
Секция 101 - с. Стоевци - Адм.сграда на км. наместничество  с. Стоевци
Секция 102 - с. Райновци - Адм.сграда на км. наместничество с. Райновци
Секция 104 - с. Драгановци - Читалище с. Драгановци
Секция 106 - с. Яворец - Читалище с. Яворец, пл.Девети септември № 3
Секция 107 - с. Гъбене – Читалище с. Гъбене
Секция 108 - с. Музга – Адм. сграда на кметство с.Музга
Секция 109 - с. Думници - Читалище с. Думници
Секция 110 - гр. Габрово, Дом за възрастни с увреждания", ул. Митко Палаузов № 19а