С П И С Ъ К

на допуснатите до събеседване кандидати за длъжността старши експерт в отдел „Общинска собственост“ – Община Габрово

 

Долуизброените кандидати следва да се явят на събеседване на 20.09.2022 г. в посочения час, в Община Габрово, Ритуална зала:

 

Име, фамилия

Час

1.

Десислава Цонева

9.00

2.

Искра Петрова

9.15

3.

Диляна Велева

9.30

4.

Светлана Генчева

9.45

5.

Цветелина Томова

10.00

6.

Весела Василева

10.15

 

 

НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ НЯМА.