Нормативно основание:

Закон за лечебните растения - чл. 22, т. 2

 

Необходими документи:

- Искане - свободен текст

Срок за извършване: до 10 дни

Такса: - 3.00 лв. + цена на продукта по "Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово

Банкова сметка: BG58STSA93008460754400 Код за вид плащане: 44 80 07