ДЕТСКА ГРАДИНА  „ПЪРВИ ЮНИ” - ГАБРОВО
                        гр. ГАБРОВО, ул. "МИРНИ ДНИ” №1; тел.: 066/804 528

 

Детска градина "Първи юни" - гр. Габрово обявява 1 свободно работно място за длъжността детски учител, считано от 01.02.2022 г., на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда, на пълен работен ден - 8 часа.

 

Изисквания за длъжността:

  • Образование - висше.
  • Образователно-квалификационна степен - бакалавър, магистър.
  • Специалност – „Предучилищна педагогика”, „Предучилищна и начална училищна педагогика” или „Предучилищна педагогика и чужд език”.
  • Професионална квалификация – „детски учител” или „детски и начален учител”.
  • Трудов стаж по специалността - не се изисква, но е предимство.
  • Критерий – професионална компетентност, умения за работа в екип, отговорност, комуникативност.

Необходими документи:

   1. Заявление за кандидатстване за длъжността.
   2. Професионална автобиография /тип CV/.
   3. Мотивационно писмо.
   4. Оригинал и копие на диплом за завършено образование.
   5. Оригинал и копия на документи, удостоверяващи придобити специалности, допълнителни квалификации и степени във връзка с длъжността.

Документите ще се приемат от 10.01.2022 г. до 21.01.2022 г. включително, от 09.00 ч. до 13.00 ч., в сградата на ДГ „Първи юни”, ул. ”Мирни дни” № 1.
Лице за контакт: Румяна Василева - директор на ДГ ”Първи юни”; тел. 066/804 528.

       

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за Защита на личните данни.