В резултат от проведената процедура по подбор за работа на граждански договор (за периода от м. ноември 2021 година до м. март 2022 г.) - за изпълнение на дейности по осигуряване на охрана на помещението, предоставено от Община Габрово за подслон на бездомни и безпризорни лица, жители на общината, са одобрени следните кандидати:

Николай Георгиев

Николай Рачев

Стефан Цанков