ОБЩИНА ГАБРОВО

 

      С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността началник-отдел «Счетоводен»

 

 

Въз основа на преценката на подадените документи, конкурсната комисия, назначена със заповед №  2883 от 18.11.2021 г. на Органа по назначаване,

Р Е Ш И:

ДОПУСКА ДО КОНКУРС:

 Грета Григорова

 Ирена Василева

   

 

Допуснатите кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 01.12.2021 г., в 9.00 часа, в сградата на Община Габрово, стая № 118.

На същата дата от 10.30 ч. в стая № 118 ще се проведе интервюто.

           

      

НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ НЯМА.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

М. Йозова